Autor - szczegóły

Okrasa, Włodzimierz, Instytut Socjologii UKSW

  • Vol 15, Nr 2 (2016) - Artykuły
    PRZESTRZENNE ASPEKTY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH: SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZESTRZENNA A ZRÓŻNICOWANIE DOBROSTANU LOKALNEGO – EWALUACJA WPŁYWU ŚRODKÓW ROZWOJOWYCH*
    Abstrakt  PDF