Data publikacji : 2017-12-14

Bezrobotny w świetle refleksji psychologiczno-pastoralnej

Błażej SzostekDział: Artykuły

Abstrakt

Zjawisko bezrobocia jest problemem psychologicznym i pastoralnym. Jest też znakiem naszych czasów. Długotrwałe bezrobocie skutkuje zmianami w psychice człowieka. Kościół ma zadanie odpowiadać na ten problem. Artykuł opisuje zjawisko bezrobocia w perspektywie psychologicznej i eklezjalnej. 

Słowa kluczowe

bezrobocie ; praca ; Kościół ; duszpasterstwo.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie