Opublikowane: 2020-01-02

Jak to jest z przemocą wobec dzieci? Wybrane formy i skutki dysfunkcji w rodzinie – rys problematyki

Błażej Szostek

Abstrakt

Problem przemocy w rodzinie jest tematem ciągle aktualnym. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym problem ten nie zniknął. Czasami można odnieść wrażenie, że kryzys rodziny, z którym mamy obecnie do czynienia, w pewien sposób implikuje przemoc wśród najbliższych sobie osób. Przemoc w rodzinie i jej skutki są poważnym problemem psychologicznym i społecznym, który stanowi wyzwanie naszych czasów. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi formy przemocy, których doświadczać może dziecko w rodzinie. Autor podejmuje także próbę naszkicowania związku wspomnianej przemocy i anomalii w rodzinie pochodzenia z negatywnymi skutkami w życiu młodego człowieka.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Szostek, B. (2020). Jak to jest z przemocą wobec dzieci? Wybrane formy i skutki dysfunkcji w rodzinie – rys problematyki. Warszawskie Studia Pastoralne, 1(47), 85–105. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/9755

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.