Opublikowane: 2019-12-09

Zjawisko empatii w duszpasterstwie

Błażej Szostek

Abstrakt

Artykuł opisuje empatię z perspektywy psychologii pastoralnej, a także ukazuje możliwości odziaływań empatycznych w kontakcie duszpasterskim. Empatia jest zjawiskiem psychologicznym, mającym wpływ na relacje międzyludzkie. Podejście empatyczne jest istotnym elementem rozmowy duszpasterskiej, której elementy opisano w artykule. Empatia jest także podstawowym warunkiem bycia w autentycznej relacji. Autentyczna postawa empatyczna jest podstawową składową altruizmu, którego pełnia została objawiona w Jezusie Chrystusie.

Słowa kluczowe:

empatia, duszpasterstwo, rozmowa duszpasterska, relacja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Szostek, B. (2019). Zjawisko empatii w duszpasterstwie. Warszawskie Studia Pastoralne, 4(46), 91–104. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/9761

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.