Genetic diagnosis of intellectual disability and its ethical aspect

Zofia Kępińska Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.10

Abstrakt


The article presents a reflection on the genetic diagnosis of intellectual disability. Attention was drawn to the moral aspect of genetic testing and it was emphasized that genetic diagnosis must not become an instrument in the implementation of bio-utilitarianism or the concept of wrongful life, according to which, whether a person can be considered a human being, and thus have the right to life, depends on certain factors, and is not self-evident by the very fact of belonging to the human species.


Słowa kluczowe


intellectual disability; genetic diagnosis; genetic diseases; pre-natal genetic test; postnatal genetic test; bioethical problem; utilitarianism; eugenic; abortion; euthanasia; concept of wrongful life

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błeszyński J. J., Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk 2013.

Harper P. S., What do we mean by genetic testing?, “Journal of Medical Genetics” 1997, No. 34, p. 749.

Jan Paweł II, Evangelium Vitae. Encyclical.

Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae. Instrukcja dotycząca niektó-rych problemów bioetycznych, Watykan 2008.

Lohner A., Historyczne korzenie etycznych poglądów Petera Singera, in:

Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie poglądów

Petera Singera, ed. W. Bołoz, G. Hover, Warszawa 2002.

Picker E., Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka, Warszawa 2007.

Surmiak W., Eugenika a testy genetyczne, “Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne” 2011, No. 1/4.

Upośledzenie umysłowe – pedagogika, ed. K. Kirejczyk, Warszawa 1981. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia,

Kraków 1999.

Zubrzycka R., Człowiek głębiej upośledzony umysłowo jako wartość zagrożona, in: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, ed. M. Chodkowska, D. Osik-Chudowolska, Kraków 2011.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.