Having a sibling with an intellectual disability

Zofia Kępińska Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.11

Abstrakt


Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie to wstrząs nie tylko dla rodziców, ale także dla jego pełnosprawnego rodzeństwa. To, w jaki sposób zdrowe dziecko odnajdzie się w nowej sytuacji, zależy przede wszystkim od samych rodziców. W artykule zostały opisane postawy, jakie rodzice przyjmują wobec zdrowego dziecka, a także przeżycia zdrowego rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.Słowa kluczowe


intellectual disability; family; sibling with an intellectual disability; parent’s behavior; excessive attention; high expectations; disabled child; integration

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Białek K., Dziecko niepełnosprawne umysłowo i autystyczne w rodzinie a po-trzeby zdrowego rodzeństwa, “Dziecko Autystyczne” 2001, No. 2, pp. 94–101.

Duda M., Kutek-Sładek K., Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kon-tekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością, “Osoby niepełno-sprawne a życie rodzinne” 2011, No. 1/4.

Gałkowski T., Dzieci specjalnej troski, Warszawa 1972.

Gałkowski T., Problemy rodzin dzieci upośledzonych umysłowo, “Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne” 1978, No. 6, pp. 69–75.

Hamerlińska A., Kształtowanie osobowości dziecka zdrowego w obliczu niepełnosprawnego rodzeństwa, http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/ noe3/113_Agnieszka%20Hamerlinska.pdf (12.07.2016).

Kosecka A., Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych, “Psychologia Wychowawcza” 1991, No. 42(1), pp. 41–50.

Ochniowska M., Problemy rodziny wychowującej dziecko o zaburzonym rozwoju, www.ppp2zamosc.pl/dat/attach/51_problemy_rodziny_wycho-wujacej_dziecko_o_zaburzonym_rozwoju.pdf (14.04.2016).

Randall P., Parker J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańsk 2001.

Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, ed. J. Koral, Warszawa 2013.

Zespół Downa w XXI wieku, red. J. Koral, Warszawa 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.