Data publikacji : 2018-01-06

Ideał wychowawcy w procesie rozwoju cnót młodego człowieka

Angelika WiechDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania sposobów i płaszczyzn zdobycia cnót przez młodego człowieka w pierwszych okresach jego życia (prenatalnym, noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym) oraz ukazania ideału wychowawcy, który będzie rozwijał owe cnoty w sowim wychowanku. Wolicjonalność potrzebna do rozwijania cnót, które zakładają użycie rozumu, powstaje dopiero po 3 roku życia, stąd pierwsze lata bywają często pomijane w perspektywie wychowania i aretologii. Artykuł porusza tę trudną płaszczyznę wczesnego dzieciństwa, kreśląc wagę tego okresu w procesie rozwoju cnót. Powyższe treści ukazują znaczenie wychowania jako wezwania do rozwoju cnót w swoim wychowanku, obszernie przedstawiają istotę każdej cnoty ujętej w katalogu cnót zgodnym z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz ukazują syntezę poszczególnych etapów życia młodego człowieka, uwzględ- niając jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.


Słowa kluczowe

ideał wychowawcy ; cnota ; wychowanie ; rozwój ; dziecko ; wczesne dzieciństwo


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie