Nr 4(29) (2015)

Spis treści

Artykuły

WSTĘP PDF
Edmund Robek 7-8
RAZ JESZCZE: DOPUSZCZENIE DO SAKRAMENTÓW ROZWIEDZIONYCH, KTÓRZY ZAWARLI NOWE MAŁŻEŃSTWO? CIERNISTY I KOMPLEKSOWY PROBLEM PDF
Walter Kasper 9-23
KOBIETA W ISLAMIE. MUZUŁMAŃSKI FEMINIZM? PDF
Aldona Maria Piwko 25-56
SPECYFICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA HIGIENĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO KAPŁANÓW RZYMSKOKATOLICKICH PDF
Tomasz Sztajerwald 57-80
MIŁOŚĆ – ISTOTĄ POSŁUGI PASTERSKIEJ KAPELANA SZPITALNEGO PDF
Józef Zabłocki 81-100
PASTORAL CARE AS A HUMAN ACTIVITY PDF (English)
Jan Kazimierz Przybyłowski 101-109
HOMILIA JAKO FORMA KATECHEZY DOROSŁYCH PDF
Leszek Grula 111-122
ANTYWYCHOWAWCZA FUNKCJA ROZRYWKOWYCH MEDIÓW MŁODZIEŻOWYCH WYZWANIEM KATECHETYCZNYM PDF
Michał Konrad Małek 123-152
SYNOD DIECEZJALNY, JEGO HISTORIA, STRUKTURA I ZNACZENIE W KOŚCIELE (REFLEKSJA KANONICZNO-PASTORALNA) PDF
Krzysztof Rogala 153-168
KONCEPCJA PRZYJACIELA W NARRACJACH DZIECI Z KLAS I-III. STUDIUM EMPIRYCZNO-TEORETYCZNE PDF
Krystyna Heland-Kurzak 169-184
WARTOŚĆ PATRIOTYZMU W PAMIĘCI I TOŻSAMOŚCI JANA PAWŁA II PDF
Maria M. Boużyk 185-204
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE LIGHT OF SOCIO-THEOLOGICAL PERSPECTIVE PDF (English)
Jan Kazimierz Przybyłowski 205-218
THREATS TO LOVE: FR. JÓZEF TISCHNER’S REFLECTIONS PDF (English)
Zofia Kępińska-Walczak 219-227

Recenzje

RECENZJA KSIĄŻKI: KS. ROBERT JERZY BIEL: KOŚCIÓŁ WIELKIEJ SOBOTY. PASCHALNA WIZJA KOŚCIOŁA W UJĘCIU KARDYNAŁA KURTA KOCHA, WYDAWNICTWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ „BIBLOS”, TARNÓW 2012 (ROZPRAWY NAUKOWE, T. 13), SS. 488 PDF
Jan Kazimierz Przybyłowski 229-232
RECENZJA KSIĄŻKI: WIESŁAW PRZYGODA, APOSTOLSKI WYMIAR WOLONTARIATU CHARYTATYWNEGO W POLSCE. STUDIUM TEOLOGICZNOPASTORALNE NA PODSTAWIE BADAŃ WOLONTARIUSZY Z PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS, LUBLIN 2012 (TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, PRACE WYDZIAŁU TEOLOGII, 156) PDF
Jan Kazimierz Przybyłowski 233-236