HOMILIA JAKO FORMA KATECHEZY DOROSŁYCH

Leszek Grula

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2015.10.4.29.06

Abstrakt


Homilia jest jedną z podstawowych form katechetycznych. W perspektywie znaczących niedociągnięć w przekazie kerygmatu, czy to na szkolnych lekcjach religii, czy też całkowitego zaniku katechezy parafialnej, homilia jawi się jako jedyne źródło dojścia z wyjaśnieniem orędzia chrześcijańskiego wobec ludzi dorosłych. Jest to trudne zadanie, które staje przed kaznodziejami, a którzy często zaniedbują posługę Słowa, zazwyczaj nie przygotowując się do niej, nie tłumacząc zagadnienia w perspektywie Biblii czy obchodzonych Misteriów zbawczych, głosząc własne poglądy społeczne i polityczne. Artykuł przedstawia tę problematykę, sugerując pewne drogi mające na celu właściwe uświadomienie wielkich możliwości i efektów kerygmatycznych, jakie niesie za sobą homilia. Jest to również cenne pod tym względem, że artykuł jest pisany z perspektywy słuchacza, z uwzględnieniem innych uwag odbiorców, co niewątpliwie obok wytycznych teoretyków homilii, stanowić powinno cenne źródło na drodze do zmiany nastawienia głoszenia Słowa Bożego.


Słowa kluczowe


homilia; kazanie; katecheza; katecheza dorosłych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czy wierzyć w Trójcę?, Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym?, Niemcy 1989.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Catechesi Tradendae, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Poznań 2002.

Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, Kraków 2013.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 1993.

Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, M. Fiałkowski, W. Przygoda, Lublin 2006.

R. Czekalski, Formy katechezy dorosłych w Polsce, www.katecheza.episkopat.pl/download/Formy_Czekalski.doc

K. Misiaszek, Porażka katechezy parafialnej, w: Warszawskie Studia Pastoralne, nr 2 (23) 2014, s. 75-87.

Z. Węclewski, Słownik grecko – polski, Lwów 1929.

W. Przyczyna, Przepowiadanie w Liturgii. Cechy posoborowej homilii, w: Ateneum Kapłańskie 522 (1996), s.179-186.

Ch. Biscontin, Biblia a homilia, w: L’Osservatore Romano, nr 4 (2011), s. 45-49.

J. Uryga, Święty Pius X płomień gorejący, w: Kalendarz Rolników 2015, red.

W. Karasiński, Włocławek 2014, s. 118-120.

K. Konecki, Natura roku kościelnego w konstytucji świętej o Liturgii, w: Studia Włocławskie, nr 16 (2014), s. 157-168.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.