Data publikacji : 2016-09-20

ANTYWYCHOWAWCZA FUNKCJA ROZRYWKOWYCH MEDIÓW MŁODZIEŻOWYCH WYZWANIEM KATECHETYCZNYM

Michał Konrad MałekDział: Artykuły

Abstrakt

Rozrywkowy charakter mediów młodzieżowych sprawia, że ich odbiorcy przyjmują w sposób bezrefleksyjny występujące tam, silnie zideologizowane treści. Po 1989 r. większa część mediów kierowanych do młodzieży porusza błahą tematykę, występuje w nich coraz większa homogenizacja treści, co samo w sobie stanowi zagrożenie dla rozwoju młodych odbiorców. Uczą postaw konsumpcyjno – utylitarnych w każdej dziedzinie życia. Przedstawianie w nich tematyki seksualnej wypacza obraz seksualności człowieka w umysłach odbiorców. Stosowane techniki manipulacji: ingracjacja i fragmentacja
pozwalają tym mediom kształtować niekompletny obraz świata i przyśpieszają erozję wartości podstawowych w życiu młodego pokolenia. Rozrywkowe media młodzieżowe wykorzystują cechy psychiczne swoich adresatów do manipulowania i czynienia z nich stałych odbiorców. Media audiowizualne chociaż posiadają oznaczenia wiekowe programów, to przez swój styl zdają się zachęcać młodzież do oglądania niedozwolonych treści. Przegląd wybranych programów pozwala dostrzec, że nie można rozpatrywać ich inaczej jak w kluczu antywychowania. Działanie rozrywkowych mediów młodzieżowych wydaje się być celowe, aby przygotować rynek zbytu dla równie infantylnych mediów kierowanych już do dorosłych. Wartości, które przekazują te media nie mają na celu integralnego rozwoju odbiorców i stanowią antynomię wychowania. Działania katechetyczno-duszpasterskie powinny być ukierunkowane na przeciwdziałanie antywychowaniu promowanemu przez media komercyjne dla młodzieży.

Słowa kluczowe

wychowanie ; media ; młodzież ; katecheza ; kryzys


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie