ZNACZĄCY EPIZOD. VIKTOR TAUSK W LUBLINIE I JEGO BADANIA NAD PSYCHOZAMI WOJENNYMI

CEZARY W. DOMAŃSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.1.02

Abstrakt


Viktor Tausk, austriacki prawnik, literat i lekarz, związał się z ruchem psychoanalitycznym w pierwszej dekadzie XX wieku. Jesienią 1909 roku został członkiem Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczestniczył w spotkaniach środowych z Sigmundem Freudem i innymi pionierami psychoanalizy. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany w stopniu oficerskim. Służył jako lekarz psychiatra w armii austro-węgierskiej. Przez dziewięć miesięcy stacjonował w Lublinie. Wtedy to właśnie zebrał i przeanalizował materiał, który stanowił podstawę dwóch ważnych opracowań naukowych w jego dorobku: jedno z nich dotyczyło tak zwanej psychozy wojennej, drugie zaś – psychologii dezerterów. 


Słowa kluczowe


Viktor Tausk; psychoanaliza; psychoza wojenna; nerwica wojenna; psychologia dezerterów; Lublin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aus dem Verordnungsblatt Nr. 119 für das k. u. k. Heer (1916, 9 lipca). Neue Freie Presse, 18635, 34.

Binion, R. (1968). Frau Lou: Nietzsche‘s Wayward Disciple. Princeton: Princeton University Press.

Brajša, P. (1981, 19 marca). Viktor Tausk – znamieniti Varaždinac. Varaždinske Vijesti, 1886, s. 8.

Bronner, A. (red.). (2008). Vienna Psychoanalytic Society. The First 100 Years. Wien: Christian Brandstätter Verlag.

Deutsch, H. (2008). Konfrontacje z samą sobą. Epilog. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

Doliński, W. (1992). Przekażmy przeszłość dla przyszłości. Pamiętnik Wojciecha Dolińskiego. Hove: Caldra House.

Domański, C.W. (2009). Geniusz, który zawiódł. Charaktery, 2(145), 48–50.

Eissler, K.R. (1983). Victor Tausk’s Suicide. New York: International Universities Press.

Jukić, T. (2011). Kritika i klinika: slučaj Viktora Tauska. W: C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz (red.), Poetika i politika kulture nakon 1910. godine (s. 231–245). Split–Zagrzeb:

Knjiga Mediterana. Gutheil, E.A. (red.). (1950). The Autobiography of Wilhelm Stekel. The Life Story of a Pioneer Psychoanalyst. New York: Liverlight Publishing Corporation.

Konefał, J. (1999). Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Langs, R. (2000). Freud‘s Bird of Prey: A Play in Two Acts. Phoenix: Zeig Tucker & Theisen Inc.

Mühlleitner, E. (1992). Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Die Mitglieder der Psychologischen Mittwochgesellschaft und der Wiener psychoanalytischen Vereinigung 1902–1938. Tübingen: edition diskord.

Petlevski, S. (2009). Vrijeme laži – Tabu I. Zaprešić: Fraktura d. o. o.

Roazen, P. (1973). Brother Animal. The Story of Freud and Tausk. Harmondsworth: Penguin Books.

Roazen, P. (1985). Helene Deutsch. A Psychoanalyst’s Life. Garden City: Anchor Press/Doubleday.

Roazen, P. (2001). The Historiography of Psychoanalysis. New Brunswick–London: Transaction Publishers.

Shepard, B. (2000). A War of Nerves. Soldiers and Psychiatrists in the Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press.

Tausk, V. (1916/1991a). Diagnostic Considerations Concerning the Symptomatology of the So-Called War Psychoses. W: V. Tausk. Sexuality, War, and Schizophrenia. Collected Psychoanalytic Papers (s. 119–140). New Brunswick–London: Transactions Publishers.

Tausk, V. (1916/1991b). On the Psychology of the War Deserter. W: V. Tausk. sexuality, War, and Schizophrenia. Collected Psychoanalytic Papers (s. 141–165). New Brunswick–London: Transactions Publishers.

Tausk, V. (1991). Sexuality, War, and Schizophrenia. Collected Psychoanalytic Papers. New Brunswick–London: Transactions Publishers.

Tréhel, G. (2006). Victor Tausk (1879–1919) et la médecine militaire. L’Information psychiatrique, 82(3), 239–247.

Vereinsnachrichten (1915, 6 czerwca). Neue Freie Presse, 18244, 14.

Vjelković, S. (2012). Život i rad Vojne bolnice u Beogradu za vreme Velikog rata (1914–1918). Pobrane z: http://www.rastko.rs/rastko/delo/14674

Webster, B. (2009). Vienna Triangle. San Antonio: Wings Press.

Weiss, E. (1991). Sigmund Freud as a Consultant. Recollections of a Pioneer in Psychoanalysis. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.