STEFAN BŁACHOWSKI WŚRÓD ZAWIERUCHY WIELKIEJ WOJNY

RYSZARD STACHOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.1.05

Abstrakt


Treścią artykułu jest życie i początek działalności naukowej Stefana Błachowskiego (1889–1962), ważnej postaci w historii polskiej psychologii w mrocznych latach Wielkiej Wojny, a także opis przeszkód, jakie musiał pokonać na drodze do doktoratu u Georga Müllera w Getyndze. Akademicką pracę naukową Błachowskiego dwukrotnie przerywał obowiązek służby wojskowej. Omówiona szczegółowo w artykule główna rozprawa naukowa Błachowskiego na temat nastawień i spostrzeżeń, choć napisana w niesprzyjających warunkach wojennych, nie straciła na aktualności. 


Słowa kluczowe


historia polskiej psychologii; Stefan Błachowski; Wielka Wojna; ideał bliskiej przyszłości psychologii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białynia Chołodecki, J. (1930). Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914–22 czerwca 1915). Z własnych przeżyć i wspomnień. Lwów: Drukarnia L. Wiśniewskiego.

Błachowski, S. (1912). Czem jest i czem będzie psychologia? Filareta, II(9), 263–268.

Błachowski, S. (1913). Studien über den Binnenkontrast. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (rozdział II. Zeitschrift für Sinnesphysiologie), 47(4/5), 291–330.

Błachowski, S. (1917). Nastawienia i spostrzeżenia. (Stydyum psychologiczne) (tom IX). Lwów: Nakładem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Z drukarni Jakubowskiego i Sp.

Błachowski, S. (1938). Kazimierz Twardowski. Kwartalnik Psychologiczny, 10, 1–8.

Błachowski, S. (1947). Po ośmiu latach. Kwartalnik Psychologiczny, 13, vi–xvi.

Gajak-Toczek, M. (2010). Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 1772–1914. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 13, 349–358.

Gajak-Toczek, M. (2011). Dzieje V Gimnazjum Państwowego we Lwowie – wydarzenia, fakty, sylwetki uczniów i nauczycieli. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 14(2), 212–224.

Głombik, C. (1999). Stefan Błachowski i lata jego studiów getyngeńskich. W: C. Głombik, Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje (s. 71–106). Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Hornowski, B. (1963). Życie i działalność Prof. dra Stefana Błachowskiego. Przegląd Psychologiczny, t. 6, 7–29.

Jadczak, R. (1990). Wojenny rektorat Kazimierza Twardowskiego. Studia Historyczne, 33(3–4), 423–442.

Jadczak, R. (red.). (1997). Kazimierz Twardowski. Dzienniki. Część I (1915–1927). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kienzler, I. (2014). Zwycięskie bitwy Polaków. 1919 Lwów. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Kreutz, M. (1919). (Recenzja) Błachowski Stefan. Nastawienia i spostrzeżenia (Studyum psychologiczne). Lwów. Nakładem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Ruch Filozoficzny, V(1), 7–8.

Lewandowski, I. (2004). Jan Sajdak. W: T. Schramm (red.). Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis (s. 81–92). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lück, H.E. (2008). Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju. Warszawa: Vizja Press&IT.

Matysiak, J. (2004). Stefan Błachowski. W: T. Schramm (red.), Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis (s. 156–166). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od Redakcji (1952). Przegląd Psychologiczny, 1, III–VI.

Reutt, J. (1962). Stefan Błachowski (1889–1962). Ruch Filozoficzny, XXI(3), 245–249.

Rzepa, T. (1991). Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rzepa, T. (1992). Twardowski Kazimierz Jerzy Adolf ze Skrzypny Ogończyk. W: E. Kosnarewicz, T. Rzepa, R. Stachowski (red.), Słownik Psychologów Polskich (s. 198–202). Poznań: Zakład Historii Myśli Psychologicznej UAM.

Rzepa, T. (1993). O postawie nieinterwencji. Ruch Filozoficzny, L(3), 316–323.

Rzepa, T., Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sprawozdanie dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1900 (1900). Lwów: Nakładem Funduszu Naukowego.

Sprawozdanie dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1902 (1902). Lwów: Nakładem Funduszu Naukowego.

Sprawozdanie dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1905 (1905). Lwów: Nakładem Funduszu Naukowego.

Sprawozdanie dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1907 (1907). Lwów: Nakładem Funduszu Naukowego.

Stachowski, R. (2009). Wstęp. Stefan Błachowski. Założyciel poznańskiej psychologii. W: R. Stachowski (red.), Stefan Błachowski. Założyciel poznańskiej psychologii (seria: Klasycy nauki poznańskiej, tom 31; s. 9–42). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Stachowski, R. (2011). Spór o introspekcję. Tadeusz Tomaszewski kontra Mieczysław Kreutz. W: T. Rzepa, C.W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 1, (s. 229–248). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szymański, K. (2015). Koniec okupacji 1915. Kurier Galicyjski, 12(232), 22–23.

Tomaszewski, T. (1952). Kryzys metodologiczny w psychologii. Przegląd Psychologiczny, 1, 1–35.

Tomaszewski, T. (1963). Wstęp do psychologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Trzeciakowski, L. (1994). Dzieje Wydziału Filozoficznego. W: Kronika Miasta Poznania, 3–4 (s. 475–490). Poznań: Wydawnictwo Miejskie.

Twardowski, K. (1965/1894). O treści i przedmiocie przedstawień. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne (s. 3–91). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zaworski, T. (1994). Stefan Błachowski – profesor nie oficjalnie. Szkice do wizerunku. Biuletyn Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 3, 3–8.

Zeidler, W. (2008). Najważniejsze spory o przedmiot i metodę. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady (s. 117–161). Warszawa: Vizja Press&IT.

Zimny, Z.M. (1996). System a zbiór. Studium psychologiczno-filozoficzne u podstaw współczesnej matematyki. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.