Studia Psychologica. Theoria et praxis

Baner

OPIS CZASOPISMA
Studia Psychologica to czasopismo prezentujące nowe, oryginalne analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym. Jest ono otwarte na wymianę myśli psychologicznej, na polemiki i dyskusje stwarzające możliwość zrozumienia odmienności oraz specyfiki interpretacyjnej podejść reprezentowanych przez różnych autorów, prezentujących różne podejścia i dyscypliny psychologiczne. Tym samym stanowi ono forum wymiany poglądów na dowolne, psychologicznie istotne tematy. Wprowadzony podział na artykuły empiryczne, przeglądowe, polemiczne oraz na recenzje lub sprawozdania, wskazuje na ogólny sposób porządkowania publikowanych artykułów.

INDEKSOWANE W:

CEEOL; CEON; CEJSH; ERIH PLUS; BAZHUM; Google Scholar; Index Copernicus (ICV 2016: 86.82)

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/sp
ISSN (Print): 1642-2473 ISSN (Online): 2449-5360

Aktualności

 

Wstrzymany nabór nowych tekstów

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

CZASOPISMO STUDIA PSYCHOLOGICA JEST W TRAKCIE WPROWADZANIA ZMIAN. CHWILOWO NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH ARTYKUŁÓW. DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ.

REDAKCJA SP

 
Opublikowane: 2018-02-06 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...