Czynić politykę możliwą...

Sławomir Sowiński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2016.20.1.08

Abstrakt


Recenzja książki Anieli Dylus pt. Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ss. 501.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dylus, A. (2016), Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Sutor, B. (1994), Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, przekł. A. Marcol, Kontrast, Warszawa.

The Guardian (2016), ‘Post truth’ named word of the year by Oxford Dictionaries, https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxforddictionaries (tekst z 15.11.2016, dostęp 09.02.2017).