Data publikacji : 2021-08-27

Twórcze napięcie między religią a polityką i espistemologiczne pokusy jego redukcji na gruncie nauk o polityce. Pamięci prof. Ernsta-Wolfganga Böckenfördego

Sławomir SowińskiDział: Artykuły

Abstrakt

Słynny „paradoks Böckenfördego” może prowadzić do pytania: czy współczesne nauki o polityce potrafią uchwycić wartość strukturalnego napięcie między religią a polityką? I w polityce, i w świecie religii dostrzec można tendencję do redukcji tego napięcia, albo poprzez próbę utożsamiania polityki z religią, albo poprzez ich całkowite separowanie. W wymiarze epistemologicznego tendencję do redukcji tego napięcia dostrzec można także w naukach o polityce, choć w różnych stopniu występuje ono w ujęciach: funkcjonalistycznym, instytucjonalnym, czy historycznym.

Słowa kluczowe

Böckenförde, polityka, politologia religii, religia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Sowiński, S. (2021). Twórcze napięcie między religią a polityką i espistemologiczne pokusy jego redukcji na gruncie nauk o polityce. Pamięci prof. Ernsta-Wolfganga Böckenfördego. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (25). https://doi.org/10.21697/CSP.2021.25.1.08


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie