Śmierć za śmierć?

Jan Grosfeld

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2015.19.2.01

Abstrakt


W artykule Śmierć za śmierć Jan Grosfeld stawia pytanie o wewnętrzną sprzeczność nauczania Kościoła katolickiego, który dopuszczając w Katechizmie, choć zupełnie wyjątkowo, karę śmierci wydaje się zgadzać na zanegowanie orędzia życia, jakie niesie Jezus Chrystus. Autor argumentuje, iż o ile można rozumieć, że prawo państwowe stanowiło i w wielu miejscach naszego globu nadal stanowi karę śmierci, to nauczanie Ciała Chrystusa powinno jednoznacznie i ostatecznie odrzucić tę karę.

Słowa kluczowe


kara śmierci; katechizm; Kościół katolicki

Pełny tekst:

PDF