Data publikacji : 2019-01-24

Czym jest teologia polityczna?

Zbigniew StawrowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł jest próbą wyjaśnienia idei pojęcia teologii politycznej, którego
rozpowszechnienie w dużej mierze należało do Carla Schmitta, niemieckiego teoretyka państwa i  prawa. Na potrzeby artykułu autor dokonał koniecznej analizy pojęcia teologii, a w drugiej części skupił się na definicji pojęcia teologii politycznej. Omówienie systemów politycznych oraz wzajemnych relacji pomiędzy państwem a  Kościołem, autor wykorzystał w  celu zbadania możliwości wyznaczenia granicy pomiędzy religią a polityką. W swojej konkluzji artykuł, nie umniejszając słuszności koncepcji teologii wg C. Schmitta, dowodzi, że polityczny punkt widzenia nie powinien być uważany za wyłączny determinant sprawowania władzy, gdyż równie ważna jest perspektywa religijna.

Słowa kluczowe

Teologia polityczna ; teologia ; Carl Schmitt ; teologia naturalna ; polityka ; religia ; ustrój państwa ; organizm polityczny ; logos ; filozofia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Stawrowski, Z. (2019). Czym jest teologia polityczna?. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (22), 189-198. https://doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.12

Wskaźniki altmetryczneWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie