Czym jest teologia polityczna?

Zbigniew Stawrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.12

Abstrakt


Artykuł jest próbą wyjaśnienia idei pojęcia teologii politycznej, którego
rozpowszechnienie w dużej mierze należało do Carla Schmitta, niemieckiego teoretyka państwa i  prawa. Na potrzeby artykułu autor dokonał koniecznej analizy pojęcia teologii, a w drugiej części skupił się na definicji pojęcia teologii politycznej. Omówienie systemów politycznych oraz wzajemnych relacji pomiędzy państwem a  Kościołem, autor wykorzystał w  celu zbadania możliwości wyznaczenia granicy pomiędzy religią a polityką. W swojej konkluzji artykuł, nie umniejszając słuszności koncepcji teologii wg C. Schmitta, dowodzi, że polityczny punkt widzenia nie powinien być uważany za wyłączny determinant sprawowania władzy, gdyż równie ważna jest perspektywa religijna.


Słowa kluczowe


Teologia polityczna; teologia; Carl Schmitt; teologia naturalna; polityka; religia; ustrój państwa; organizm polityczny; logos; filozofia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI (2017), Poznanie prawdy. Wykłady papieskie, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Hegel G. W. F. (2006), Wykłady z filozofii religii, t. I, przekł. Nowicki Ś. F., PWN, Warszawa.

Jan Paweł II (2003), Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.

Kant I. (2005), Do wiecznego pokoju, w: tegoż, Rozprawy z filozofii historii, Wydawnictwo ANTYK, Kęty.

Platon (1960), Prawa, przekł. Maykowska M., PWN, Warszawa.

Schmitt C. (1922), Politische Theologie, Duncker & Humblot, Berlin.