Dylematy kary śmierci na antropologicznym tle

Zbigniew Stawrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2015.19.2.04

Abstrakt


Artykuł Dylematy kary śmierci na antropologicznym tle autorstwa Zbigniewa Stawrowskiego ukazuje antropologiczne zakorzenienie różnych, obecnych w publicznej dyskusji, podejść do kary śmierci na gruncie filozoficznym broni tezy o nieodzowności istnienia kary śmierci w prawie państwowym, argumentując za zgodnością takiego rozwiązania z chrześcijańskim spojrzeniem na człowieka.

Słowa kluczowe


kara śmierci, godność człowieka; antropologia; prawo; Kant; chrześcijaństwo

Pełny tekst:

PDF