Can Interdisciplinarity Be Overcome in the Political Science of Religion?

Krzysztof Gładkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/CSP.2019.23.1.02

Abstrakt


The article presents the problem of interdisciplinarity as a crisis of modern science. As a solution, it is proposed that a common methodological basis should be developed for science in general, which should begin with defining man as a spiritual and corporeal being. This basis makes it possible to develop an integrated model of science in general. This issue is of great importance for religious studies, including the political science of religion.


Słowa kluczowe


interdisciplinarity, crisis of science, political science of religion

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bal M. (2002), Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London.

Bremer J. (2016), Wprowadzenie, in: Przewodnik po kognitywistyce, ed. J. Bremer., Kraków: 7-36.

Bronk A. (1998), Zrozumieć świat współczesny, Lublin.

Bronk A. (2009), Podstawy nauk o religii, 3rd ed., Lublin.

Bronk A. (2011), Czym jest religiologia?, “Nauka” 2: 39-49.

Daszkiewicz W. (2010), Rozumienie człowieka a problem cywilizacji – na podstawie poglądów Feliksa Konecznego, w: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu, ed. R. Bryzek, J. Urban, Siedlce: 17–28; access: http://sapiencjokracja.pl/rozumienie-czlowieka-a-problem-cywilizacji-na-podstawie-pogladow-feliksa-konecznego/

Dilthey W. (1910), Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Leipzig.

Dilthey W. (1922) Einleitung in die Geisteswisenschaften. Versuch einer Grundlagen für Studium der Gesellschaft und die Geschichte, w: Gesamelte Schriften, Bd. 1. Stuttgart.

Dawson C. (2013), Religion and Culture, Catholic University of America Press.

Duch W. (1998), Czym jest kognitywistyka?, “Kognitywistyka i Media w Edukacji” 1: 9-50.

Eliade M. (1993), Mit, sacrum, historia, translated by Anna Tatarkiewicz, Warszawa.

Eliade M. (1984), The Quest: History and Meaning in Religion, University of Chicago Press, Chicago.

Gapik L. (2013), Choroba i lęk. Zależności psychosomatyczne, “Przegląd Terapeutyczny” 9-10: 1-10.

Hejmej A. (2008), Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków.

Krąpiec M. A. (1979), Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin.

Krąpiec M. A. (1991), Ja – człowiek w: Dzieła, Vol. 9, Lublin.

Krąpiec M. A. (2009), Człowiek jako osoba, Lublin.

Makowska I., Gmitrowicz A. (2014), Psychodermatologia – pogranicze dermatologii, psychiatrii i psychologii, “Psychiatria i Psychologia kliniczna” 14(2): 100-105.

Tabaszewska J. (2013), “Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – Przykład Inter – czy transdyscyplinarności? “Studia Europea Gnesnensia”, 8: 113-130.

Topolski J. (1972), Świat bez historii, Warszawa.

Werner W. (1999), Religia w czasie czy poza nim? Jeden z metodologicznych problemów historii religii, “Historyka” XXIX: 69-78.