Data publikacji : 2020-06-10

Wielokulturowość a multikulturalizm

Dział: Miscellanea

Abstrakt

Tekst analizuje różnice między wielokulturowością (stanem oznaczającym współistnienie na jednym terenie różnych kultur) a multikulturalizmem (ideologią). Ta druga często odgórnie próbuje narzucić różne formy mieszania się kultur głosząc pozytywne owoce takich działań. Z tego też powodu pomija ona naturę człowieka (obiektywną, uniwersalną i wspólną dla wszystkich ludzi), zwraca się często przeciwko tożsamości narodowej, w której upatruje przeszkodę na rzecz powstania jednej globalnej kultury ogólnoludzkiej narzuconej odgórnie. Twórcy ideologii tej posiadają własny system wartości, który nierzadko próbują realizować z pominięciem prawa naturalnego.

Słowa kluczowe

wielokulturowość ; multikulturalizm ; tożsamość narodowa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Mazurkiewicz, P. (2020). Wielokulturowość a multikulturalizm. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), 229-250. https://doi.org/10.21697/CSP.2020.24.1.29


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie