Opublikowane: 2024-02-01

Rediscovering Christian Culture and Spirituality in the Fluid Reality of Europe

Andrzej Napiórkowski
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2024.94.1.05

Abstrakt

Niniejszy artykuł wskazuje na trudną sytuację człowieka w XXI wieku i jego poważne zagubienie duchowe i aksjologiczne. Pandemia COVID w 2020 r., wojna na Ukrainie w 2022 r. oraz wysoka inflacja gospodarcza obnażyły brak stabilnych wartości etycznych i trwałych odniesień dla tej części świata. Z jednej strony wielu obywateli Unii Europejskiej żyje dziś w niepewności i strachu, ulegając demagogicznym hasłom, a z drugiej w Kościele katolickim pojawiły się silne prądy populistyczne i fundamentalistyczne. Wydaje się, że współczesna Europa potrzebuje nie tyle powrotu do nadmiernie zinstytucjonalizowanych form chrześcijaństwa, co poszukiwania nowych form i systemów, które trafniej wyrażałyby idee Jezusa z Nazaretu człowiekowi epoki Internetu. Ponowoczesność, ze swoimi formami pluralizacji, merkantylizacji i szybkich zmian, nie trzyma się już ani konwencjonalnego chrześcijańskiego obrazu Boga, ani wypływającej z niego koncepcji człowieka czy natury. Dlatego jest to wielkie wyzwanie dla wszystkich teologów chrześcijańskich.

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo, duchowość, kultura, płynna nowoczesność, Europa, postmodernizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Napiórkowski, A. (2024). Rediscovering Christian Culture and Spirituality in the Fluid Reality of Europe. Collectanea Theologica, 94(1), 167–186. https://doi.org/10.21697/ct.2024.94.1.05

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.