Opublikowane: 2021-10-05

The Ascension of Christ and Permanent Ecclesiogenesis: A Contribution to Pneumatological and Eschatological Ecclesiology

Andrzej Napiórkowski
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.3.03

Abstrakt

Czym jest Wniebowstąpienie? Czy jest to tylko narracja popaschalnej wspólnoty? W jakiej rzeczywistości czasowo-przestrzennej ono się spełniło? Jak rozumieć usytuowanie go w czasie: 40 dni po Zmartwychwstaniu, a 10 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego? Wniebowstąpienie winno być rozważane integralnie, czyli w łączności z misterium Krzyża, śmierci i Zmartwychwstania. W artykule podjęta została próba pogłębienia eklezjogenezy nowotestamentalnej, przy równoczesnym odchodzeniu od zawężonego rozumienia, iż Kościół powstał jedynie w wyniku słów, działania i osoby Jezusa Chrystusa. Z jednej strony: mamy odwołanie się do pięciu etapów powstawania Kościoła jako wydarzenia całej Trójcy Świętej, niezakończonych jeszcze dziejów zbawienia. A z drugiej: koncentrujemy się na pomijanym na ogół Wniebowstąpieniu, milcząco włączanym do wydarzenia Zmartwychwstania chwalebnego Pana. Analiza Wniebowstąpienia – prowadzona w świetle eklezjogenezy – prowadzi do wyodrębnienia interesujących elementów pneumatycznych i eschatycznych w odniesieniu do wielowymiarowego konstytuowania się wciąż Kościoła i jego misji.

Słowa kluczowe:

Wniebowstąpienie, eklezjologia, pneumatologia, eklezjogeneza, eschatologia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Napiórkowski, A. (2021). The Ascension of Christ and Permanent Ecclesiogenesis: A Contribution to Pneumatological and Eschatological Ecclesiology. Collectanea Theologica, 91(3), 75–94. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.3.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.