Data publikacji : 2017-10-05

Pojęcia wyrażające cnotę miłości w Biblii

Aneta Maja Bladyniec-SośnierzDział: Artykuły

Abstrakt

The Christian virtue of love formulated in the Bible has been shaped by
many centuries and by different concepts. The foundation of this process
is found in the Hebrew concepts relating to love. Changing the language
to Greek has demanded an effort to try and find the best concepts which
imitate the richness of the Hebrew meanings. That resulted in some of
them being expressed by notions that did not relate to love. What is more,
the four Greek words that designate love did not have the same meanings
as in Hebrew. Selected from among them, the word agapē actually was
transformed and recreated by the Judeo-Christian culture to become the
key word expressing the virtue of charity.

Słowa kluczowe

pojęcie agapē ; cnota miłości ; hebrajskie pojęcia wyrażające cnotę miłości ; greckie pojęcia wyrażające cnotę miłości ; translacje pojęcia miłości


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie