Vol 87, Nr 1 (2017)

Spis treści

Artykuły

Polecenie panowania nad stworzeniem (Rdz 1,26-28) w ekologicznej hermeneutyce Biblii PDF
Tomasz Twardziłowski 5-24
„Obrzezany” Grek i „prawdziwy” Żyd w świetle Rz 1,18-3,20 PDF
Zdzisław Żywica 25-48
Personalia w Drugim Liście do Tymoteusza 4,9-15 PDF
Janusz Wilk 49-74
Pojęcia wyrażające cnotę miłości w Biblii PDF
Aneta Maja Bladyniec-Sośnierz 75-89
Próba rehabilitacji pojęcia monoteletyzmu w świetle dedukcji wynikających z definicji osoby PDF
Leszek Grula 91-114

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn biblijny PDF
Barbara Strzałkowska (ed.) 115-172
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 173-221
Biuletyn socjologii religii PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 223-264

Recenzje

Ks. Rajmund PIETKIEWICZ, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015, ss. 492. PDF
Waldemar Chrostowski 265-272
Peter CALAMATTA, Maltese Plants in the Bible, The Millennium Chapel in Paceville 2016, ss. 193. PDF
Waldemar Chrostowski 272-275
Mirosław MIKOŁAJCZYK, Edyta Stein – Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bibliografia polska 1933-2013. Redakcja naukowa ks. Jerzy Machnacz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 201. PDF
Eugeniusz Sakowicz 275-280