Data publikacji : 2018-11-22

Zamieszkanie Słowa Wcielonego

Kazimierz PierzchałaDział: Artykuły

Abstrakt

The author’s views are founded on the thesis that the Prologue to the
Fourth Gospel is based on an early Christian hymn from the second part of
the 1st century, originating in the diaspora, interwoven with additions that
connect it with the whole Gospel.

Słowa kluczowe

Prolog czwartej Ewangelii ; Słowo ; świadectwo ; Jezus


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Pierzchała, K. (2018). Zamieszkanie Słowa Wcielonego. Collectanea Theologica, 88(1), 73-89. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.1.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie