Data publikacji : 2019-06-24

Duchowe i moralne implikacje chrztu według Marka Eremity

Wojciech KamczykDział: Artykuły

Abstrakt

By taking up baptismal issues in his writings, Mark the Ascetic responds
to the tendencies of the Messalians, who denied the value of baptism. Pointing
to the consequences of this sacrament, he emphasizes its effectiveness
in terms of being freed from the consequences of Adam’s sin, as well as
restoring freedom and the ability to fulfill the commandments. He highlights
the priority and efficacy of grace given in a secret manner in the time of
baptism. He reminds, however, that baptism does not deprive man of free
will, but baptism can support it in fulfilling the Law of God. He also emphasizes
the mysterious indwelling of the entire Holy Trinity in the heart
of the baptized, as well as its effects. For Mark the Ascetic, baptism itself
is also a “placing in the paradise of the Church”, which he understands as
the ability to perform acts of love towards brethren.

Słowa kluczowe

Marek Eremita ; messalianizm ; chrzest ; skutki chrztu ; prawo Boże


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie