Data publikacji : 2019-06-24

Modlitwa według Marka Eremity

Émilie Escure-DelpeuchDział: Artykuły

Abstrakt

Mark the Ascetic is opposed to the Messalians. According to them,
Satan inhabits the human heart from the fall and must be removed through
constant prayer and expelled by receiving the Holy Spirit. For Mark the
Ascetic it is the Holy Spirit who lives in the human heart from his baptism.
The believer must be vigilant because Satan wants to come from outside to
take the place of the Spirit. The continuous prayer is therefore not a way of
getting closer to God. It is a weapon in a spiritual battle trying to distance
us from God. It is even more than a weapon: it is love, because God and man
are from the baptism in a love relationship which is expressed by prayer.
Mark the Ascetic confronts the Messalians, who use the continuous prayer
as a way of achieving salvation, a way which should result in the coming of
the Holy Spirit. In this way, the Messalians “instrumentalise” prayer. The
studies on Mark’s works, especially on his vocabulary to describe prayer,
show his clearly defined position, which is completely different from the
approach of the Messalians. Prayer for Mark the Ascetic is neither means,
nor instrument. It is a sign of love, an exchange of intimate love with God.
By reaching for wedding terminology, Mark clearly shifts the accenton
love with God. Prayer becomes a place of love that is experienced in the
heart of the faithful.

Słowa kluczowe

Marek Eremita ; modlitwa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie