Data publikacji : 2019-10-01

Wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter modlitwy

Marek TatarDział: Artykuły

Abstrakt

The prayer of a Christian is the subject of his daily care in the process
of spiritual development. We can say that without it and its dynamic development it is not possible for the spiritual progress of the Christian and the
Church in which he or she lives. It is also a very extensive subject of research
and scientific work in the field of theology and especially the theology of
spirituality. Hence, it must be treated in a multi-faceted and multi-directional
way. Among all the different categories of prayer, community prayer and common prayer are very important. This distinction is necessary because it reveals to us the truth that every prayer has a communal character, but it is not always common. However, prayer celebrated together is the source of Christian life and the Church, and it is the clearest and most readable testimony of faith.

Słowa kluczowe

modlitwa ; wspólnota ; liturgia ; formacja ; duchowość


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie