Data publikacji : 2016-11-25

„Jezus rzekł do nich: Moja żona”. Znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki

Tomasz BąkDział: Artykuły

Abstrakt

At the International Congress of Coptic Studies in Rome on 18 September
2012, Professor Karen L. King, Hollis Professor of Divinity from
Harvard Divinity School, presented a papyrus fragment with Coptic text,
known as The Gospel of Jesus’ Wife. This document includes very problematic
sentence: „Jesus said to them: My wife…”. Prof. King maintains in
her article that the papyrus comes from the 4th century and contains Coptic
translation of a gospel, possibly written in Greek in the second century,
although there is no consensus among the experts on this matter.
This article engages in the debate on The Gospel of Jesus’ Wife and first
includes the description of the manuscript and its datation, then provides the
Coptic text with its translation and in finally the comparison is made of the
Gospel with the selected verses from another Coptic document: The Gospel
of Thomas. The article shows, that The Gospel of Jesus’Wife is a modern
forgery, written on a scrap of ancient papyrus and that most of words and
expressions, used in this document, comes from The Gospel of Thomas.

Słowa kluczowe

Żona Jezusa ; Ewangelia Żony Jezusa ; Ewangelia Tomasza ; papirus koptyjski ; współczesne fałszerstwa starożytnych tekstów


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie