Data publikacji : 2022-05-28

Ewangelia a zarządzanie – praca ludzka i jej psychospołeczny wymiar w świetle nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Dział: Artykuły

Abstrakt

Wezwanie człowieka do czynienia ziemi sobie poddanej (por. Rdz 1,26–28) sprawia, że praca staje się powołaniem i jednym z głównych zadań człowieka. Od początku towarzyszy jednostce w jej życiu. Potrzeba spokojnej i owocnej pracy zajmuje ważne miejsce w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Mimo ciągłego postępu i zmieniającego się kontekstu społecznego, jego poglądy na pracę ludzką pozostają uniwersalne i nadal aktualne. Niniejszy artykuł skupia się na wskazywanym przez kard. Wyszyńskiego psychospołecznym wymiarze pracy i na jego odniesieniu do współczesnych nam realiów rynku pracy.

Słowa kluczowe

praca ludzka ; psychologiczny wymiar pracy ; społeczny wymiar pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ślebarska, K. (2022). Ewangelia a zarządzanie – praca ludzka i jej psychospołeczny wymiar w świetle nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Collectanea Theologica, 92(2), 183-199. https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.2.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie