„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
Częstotliwość publikacji
półrocznik
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

ROAD

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MEiN 40 ; 2021
Index Copernicus Value (ICV) 100; 2019

Aktualności

Numer 1/2023 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru wiosennego (1/2023) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Komunikacji ucznia ze spektrum autyzmu.

Jego redaktorem będzie prof. dr hab. Jacek Błeszyński.

W celu przybliżenia problematyki Pan Profesor napisał:

Propozycja publikacji jest adresowana do logopedów, terapeutów, pedagogów (szczególnie specjalnych), nauczycieli, psychologów, jak również studentów (w szczególności doktorantów). Jej celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dokonujące się zmiany w systemie edukacji, otwarcie się szkół masowych na problemy komunikacyjne uczniów wiążą się z koniecznością poszukiwania dróg wsparcia ich rozwoju poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji komunikacyjnych.

Do pozostałych działów przyjmujemy także teksty o innej tematyce.

                                                                                                                                                           Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

Numer 2/2022 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru jesiennego (2/2022) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Pedagogice lasu. Jego redaktorami będą dr Marcin Klimski i dr Michał Paluch.

Zasadniczym celem tego projektu jest poszerzenie interdyscyplinarnych ujęć, teoretycznych i praktycznych implikacji rozwijającej się w Polsce pedagogiki lasu.  

Propozycja adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz praktyków.

Materiały do tego numeru są przyjmowane do 31 marca 2022 roku. Wielkość artykułu maksymalnie 35 tys. znaków.

Do pozostałych działów przyjmujemy teksty o innej tematyce.

                                                                                                                            Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

70 pkt. dla "Forum Pedagogicznego"

2021-12-02

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki "Forum Pedagogiczne" uzyskało 70 pkt. (pozycja 30090). Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do tego sukcesu.

Redakcja "Forum Pedagogicznego"

 

Czytaj więcej

100 punktów na ICI Journals Master List 2020

2021-10-30

Miło nam poinformować, że w parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2020 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Indeksowanie w ICI Journals Master List 2020

 

 

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP