Ogłoszenia

Dofinansowanie MEiN

2023-11-27

Logo MNISW

Założeniem projektu jest budowanie naukowej renomy i kształtowanie wizerunku czasopisma w kraju i za granicą, podnoszenie jego jakości i prestiżu. Celem jest m.in. aktualizacja danych na platformach indeksacyjnych, promocja czasopisma, rozwijanie współpracy międzynarodowej, a także dalsze wdrażanie zaawansowanych funkcjonalności OJS.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.