PRACA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI MŁODYCH – PSYCHOSPOŁECZNA PERSPEKTYWA TEORETYCZNA

Ewa Wysocka

Abstrakt


Praca człowieka bez wątpienia jest wartością uniwersalistyczną. Jest działalnością warunkującą jakość życia ludzkiego. Niniejszy artykuł osadza problematykę pracy w kontekście jakości życia młodzieży w ujęciu psychospołecznej perspektywy. Dyskurs posiadając charakter teoretyczny posiada egzemplifikację dotyczącą pracy z życiu młodych ludzi.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142