SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA A AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Janusz Majda

Abstrakt


W strukturze ekonomii istotnym zagadnieniem jest praca, dzięki której człowiek kreuje swoją osobowość i kształtuje właściwą pozycję funkcjonowania w wielu obszarach życia. Artykuł omawia społeczną naukę Kościoła w kontekście aktywności ekonomicznej wokół triady: praca jako powołanie człowieka w jego rozwoju, aktywność a rozwój człowieka, etyka inwestowania.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika Caritasi in veritate, Rzym 2009.

Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka Nauka Społeczna, Częstochowa – Jasna Góra 1991.

Herr T., Wprowadzenie do Katolickiej Nauki Społecznej, Kraków 1999.

Jan XXIII, Mater et Magistra, Rzym 1961.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Rzym 1981.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Rzym 1991.

Majka J., Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982.

Mariański M., Społeczeństwo i moralność, Tarnów 2008.

Marx K., Das Kapital, Munich 2008.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, Kraków – Warszawa 1968.

Rynio A., Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Wybór tekstów, Lublin 2005.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142