Data publikacji : 2016-11-12

ROZWÓJ WYBRANYCH OBSZARÓW WSPÓŁCZESNEJ NIEMIECKIEJ PEDAGOGIKI

Jerzy StochmiałekDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Niemiecka pedagogika znajduje się w trakcie licznych wyzwań związanych z modernizacją teorii i praktyki edukacji. Znaczący wkład do jej rozwoju wnoszą prace Profesora Dietricha Bennera.
W artykule zaprezentowano wybrane obszary oraz tendencje przemian we współczesnej niemieckiej pedagogice, w tym w obszarze edukacji dorosłych, pedagogiki leczniczej i społecznej. Szczególna uwaga
zwrócona została na takie zagadnienia, jak:
– uwagi terminologiczne obejmujące zwłaszcza pojęcia – andragogika, edukacja dorosłych, pedagogika lecznicza oraz terminy pokrewne;
– najważniejsze trendy, tendencje i obszary badań prowadzonych przez niemieckich andragogów;
– konstytuowanie się podstawowych struktur współczesnej niemieckiej edukacji dorosłych;
– organizacja i kierowanie we współczesnej niemieckiej edukacji dorosłych;
– instytucjonalizacja badań oraz współpraca teoretyków i praktyków.
Europejska współpraca andragogów i pracowników socjalnych w obszarze krajów języka niemieckiego, realizowana jest m.in. w ramach konferencji Sekcji Edukacji Dorosłych Niemieckiego Towarzystwa Nauk o Wychowaniu oraz Niemieckiego Kongresu Pracy Socjalnej
i sympozjów poświęconych międzynarodowej pedagogice leczniczej i pedagogice specjalnej.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie