Data publikacji : 2021-11-22

„Causa simulandi” a wykluczenie dobra wierności małżeńskiej

Dział: Rozprawy i artykuły

Abstrakt

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, że wykluczenie dobra wierności musi dokonać się pozytywnym aktem woli, jednak przydatne w określeniu prawdziwej woli symulanta zdaje się być określenie relacji zachodzącej między wolą zawarcia małżeństwa a wolą wykluczenia dobra wierności. Ważne jest określenie tych przyczyn, zarówno dalszych, jak i bliższych. Orzecznictwo wskazuje nie tylko na zaburzenia czy anomalie psychoseksualne, ale w obecnym czasie znaczenie posiada przede wszystkim mentalność współczesnych ludzi, propagujących idee wolności seksualnej, które w niektórych przypadkach mogą osiągać znamiona osobowości zdeprawowanej. Przyczyny bliższe są bardzo różne w zależności od  przypadku, choć do najczęstszych zalicza się chęć utrzymania relacji pozamałżeńskiej z osobą, z którą kontrahent był związany przed zawarciem małżeństwa.

Słowa kluczowe

małżeństwo, symulacja, wykluczenie wierności, powód wykluczenia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Leszczyński, G. (2021). „Causa simulandi” a wykluczenie dobra wierności małżeńskiej. Ius Matrimoniale, 32(2), 5-20. https://doi.org/10.21697/im.2021.32.2.01


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie