Data publikacji : 2017-01-21

Considerazioni storico-giuridiche sulle ‘relazioni Chiesa-Mondo’ nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II

MATTEO NACCIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Obecne rozważania zmierzają do skupienia się na rozwoju relacji między Kościołem a państwowymi systemami prawnymi pod kątem obserwacji gałęzi prawa kanonicznego o silnej wartości kulturowej: ius publicum ecclesiasticum. Począwszy od Soboru Trydenckiego, ważnego momentu prodromalnego dla genezy dyscypliny prawa i prawa publicznego, będzie można ocenić wpływ niektórych dokumentów Soboru Watykańskiego II na „przebudowę” kościelnego prawa publicznego. namacalny znak zdolności Kościoła, w różnych epokach, do rozumienia przemian społecznych i potrzeb ludzi.

Słowa kluczowe

Relacje Kościół-Świat ; Sobór Trydencki ; Sobór Watykański II ; Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium ; Konstytgucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym gaudium et Spes ; Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Italiano)

NACCI, M. (2017). Considerazioni storico-giuridiche sulle ‘relazioni Chiesa-Mondo’ nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II. Prawo Kanoniczne, 59(2), 89-108. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie