Kontakt

Redakcja "Prawo Kanoniczne"
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
e-mail: redakcja.pk@uksw.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

ks. Marek Stokłosa
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tel. +48 662194374

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP