Kontakt

Adres

Redakcja "Prawo Kanoniczne"
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
e-mail: redakcja.pk@uksw.edu.pl

Osoba do kontaktu

ks. Marek Stokłosa
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tel.: +48 662194374
Email: m.stoklosa@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl