Vol 59, Nr 2 (2016)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii PDF
WOJCIECH NECEL 3-21
L’individuazione del superiore competente in ordine all’attuazione del can. 698 CIC/83 PDF (Italiano)
PRZEMYSŁAW MICHOWICZ 23-39
Udzielanie Komunii Św. osobom rozwiedzionym? Analiza Adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 41-58
Woda święcona czy pobłogosławiona? Analiza prawno-liturgiczna PDF
MAREK SAJ 59-72
Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw? PDF
PIOTR KROCZEK 73-87
Considerazioni storico-giuridiche sulle ‘relazioni Chiesa-Mondo’ nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II PDF (Italiano)
MATTEO NACCI 89-108
Działania podejmowane przez władze diecezjalne w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, na przykładzie wybranych diecezji PDF
MAREK STĘPIEŃ 109-140

Recenzje

(A cura di), Mons. M. Jędraszewski, don Jan Słowiński, Quod iustum est et Aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, Poznań 2013, ss. 615 PDF
CZESŁAW RYCHLICKI 141-146
P. Kuberski, Il cristianesimo e la cremazione, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2014, ss. 464 PDF (Italiano)
ZBIGNIEW SUCHECKI 147-185

Sprawozdania

II Sympozjum Prawa Kanonicznego w Vranovie u Brna PDF
TOMASZ POTERAŁA 187-190

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu i Watykanu PDF
IGOR KILANOWSKI, DAWID LIPIŃSKI 191-195
Doktorat p. mgra Jerzego Antoniego Pielichowskiego PDF
MICHAŁ PONIATOWSKI 196-202
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego PDF
NATALIA SMOLIŃSKA 202-204