Prawo Kanoniczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Prawo Kanoniczne" to specjalistyczne czasopismo prawno - historyczne Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ukazujące się od 1958 roku. Zamieszczane są w nim publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa międzynarodowego i polskiego prawa cywilnego. Kwartalnik wydawany jest w języku polskim. Często zamieszczane są w nim rozprawy autorów zagranicznych w ich ojczystych językach. Podstawowe działy czasopisma to: rozprawy i artykuły, komunikaty, materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce, recenzje, sprawozdania z różnych konferencji i sesji naukowych oraz bieżące informacje z działalności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; IC Master Journal List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/pk
ISSN (Print): 0551-911XISSN (Online): 2353-8104

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...