Data publikacji : 2017-04-15

L’appello nel nuovo processo matrimoniale

PAULO MONETADział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Motu proprio papieża Franciszka Mitis Iudex, które wprowadziło reformę przyczyn nieważności małżeństwa, zawiera nową regulację dotyczącą odwołania. Nie jest jednak jasne, czy to nowe prawodawstwo powinno mieć zastosowanie do wszystkich orzeczeń, czy tylko do tych uznających za nieważne. Autor analizuje racje podane na poparcie różnych stanowisk i konsekwencje, jakie z nich wynikają w konkretnym wykonywaniu wyroków kościelnych, dochodząc do wniosku, że dla obu rodzajów wyroków należy przyjąć zróżnicowany reżim. Treść wstępnej oceny, którą musi przeprowadzić skład orzekający w celu sprawdzenia, czy odwołanie nie jest oczywiście opieszałe, jest zilustrowana, odwołując się do orzeczeń wydanych przez Trybunał Roty Rzymskiej.

Słowa kluczowe

reforma prawa ; proces kanoniczny ; proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa ; apelacja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Italiano)

MONETA, P. (2017). L’appello nel nuovo processo matrimoniale. Prawo Kanoniczne, 60(1), 97-116. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.1.06

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie