Vol 60, Nr 1 (2017)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Użyteczność określania metody w kanonistyce PDF
TOMASZ GAŁKOWSKI 3-21
Wpływ podstępu na ważność aktu prawnego (kan. 125 § 2 KPK) PDF
GINTER DZIERŻON 23-33
Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych PDF
BOŻENA SZEWCZUL 35-61
Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach życia apostolskiego PDF
PAWEŁ KALETA 63-76
Przystępowanie do sakramentu pokuty a przyjęcie Eucharystii według prawa kanonicznego PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 77-95
L’appello nel nuovo processo matrimoniale PDF (Italiano)
PAULO MONETA 97-116
Significado y finalidad de las censuras e irregularidades en el derecho canónico PDF (Español (España))
KRZYSZTOF NYKIEL 117-134
Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda PDF
PIOTR SKONIECZNY 135-175

Recenzje

La svolta dell’innovazione. Le nuove forme di vita consacrata (a cura di R. Fusco, G. Rocca, S. Vita), Urbaniana University Press, Roma 2015, ss. 406 PDF
BOŻENA SZEWCZUL 177-183
Handbuch des evangelischen Kirchenrechts, red. H. U. Anke, H de Wall, H. M. Heinig, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2016, ss. 1165 PDF
GINTER DZIERŻON 183-185
Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ss. 457 PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 185-189

Sprawozdania

Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka” PDF
KAROLINA MAZUR, ŁUKASZ PISZCZ 191-205
XVIII Sympozjum Prawa Kanonicznego w Spiskiej Kapitule PDF
TOMASZ POTERAŁA 205-209

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat p. mgr Anny Olszewskiej PDF
MIchał PONIATOWSKI 211-214
Doktorat p. mgr Ewy Zdunek PDF
KATARZYNA MAJCHRZAK 215-217