Data publikacji : 2021-06-05

Rozgrzeszenie zbiorowe wielu penitentów bez uprzedniej ich spowiedzi indywidualnej w przypadku poważnej konieczności (kan. 961 § 1 nr 2 i § 2)

Abstrakt

The purpose of the article is to show the issue of collective absolution of many penitents without prior individual confession in case of grave necessity. General absolution is an extraordinary way of reconciliation with God.

In the first part are presented conditions for serious necessity regarding general absolution. The second part shows the person of the diocesan bishop, who is entitled to state that conditions of serious necessity for collective absolution exist or do not exist, while the third part is devoted to the norms of episcopal conferences on collective absolution in cases of serious necessity. The whole article ends with conclusions and bibliography.

 

Słowa kluczowe:

spowiedź; biskup diecezjalny; prawo partykularne; absolucja ogólna; konferencja episkopatuSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Adamczyk, J. (2021). Rozgrzeszenie zbiorowe wielu penitentów bez uprzedniej ich spowiedzi indywidualnej w przypadku poważnej konieczności (kan. 961 § 1 nr 2 i § 2). Prawo Kanoniczne, 64(2), 55–84. https://doi.org/10.21697/pk.2021.64.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP