Tom 64 Nr 2 (2021)


Opublikowane: 2021-06-05Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat Ks. mgra lic. Łukasza Pisza

Michał Poniatowski   
197-199


Doktorat Pani mgr lic. Bogumiły Olejnik

Andrzej Sacher   
200-205Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP