Opublikowane: 2023-12-31

The 15th-century edition of the Pauline missal as a source of Gregorian chant history

Fryderyk Rozen
Saeculum Christianum
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.7

Abstrakt

Istnieje jedynie kilka średniowiecznych kodeksów zawierających notację muzyczną Mszy w rycie paulińskim. Istotnym źródłem do badań nad paulińską muzyką liturgiczną jest Missale Eremitarum S. Pauli wydrukowany przez Johannesa Amerbacha ok. 1490 r. Celem artykułu jest omówienie miejsc pozostawionych przez drukarza pod odręczne wpisanie neum. Miejsce pod notację muzyczną zostało przygotowane we fragmentach Ordinarium Missae, obrzędach Niedzieli Palmowej i Wielkiego Piątku. W sześciu zachowanych egzemplarzach neumy zostały wpisane w odmiennym zakresie. Opracowanie proweniencyjne wykazało, iż egzemplarze były używane w klasztorach kilku krajów.

Słowa kluczowe:

paulini, inkunabuły, mszał, liturgia średniowieczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Rozen, F. (2023). The 15th-century edition of the Pauline missal as a source of Gregorian chant history. Saeculum Christianum, 2(30), 89–101. https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.7

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.