Wzory oświadczeń

Autorzy publikujący w czasopiśmie "Saeculum Christianum. Pismo historyczne"  wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są zobowiązani podpisać określone dokumenty. Dokumenty te znajdują się poniżej:

Oświadczenie autora dzieła

Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.