Wzory oświadczeń

Autorzy publikujący w czasopiśmie "Saeculum Christianum. Pismo historyczne"  wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są zobowiązani podpisać określone dokumenty. Dokumenty te znajdują się poniżej:

Oświadczenie autora dzieła

Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP