Zasady recenzowania

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2013 r.)

1. Każdy artykuł podlega wstępnej recenzje wewnętrznej dokonanej przez Redakcję Saeculum Christianum. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redakcję artykuł jest wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent wypełnia pisemnie ustalony przez Redakcję Saeculum Christianum formularz recenzji i formułuje jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Do druku przyjmowane są jedynie te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje dwóch recenzentów tematycznych.

5. Recenzenci nie znają tożsamości autorów jak również autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. double-blind review process)

7. Nazwiska wszystkich recenzentów współpracujących z Saeculum Christianum są zamieszczone na stronie internetowej, jak również publikuje się je w każdym numerze periodyku.

FORMULARZ RECENZJI 

REVIEW FORM

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.