Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska Researcher ID ORCID

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska Researcher ID ORCID

SEKRETARZ

dr Anna Głusiuk, Wydział Nauk Historycznych UKSW Polska ResearcherID ORCID 

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Starożytność:

prof. Penelope Filacchione, Università Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy

ks. dr hab. Tomasz Skibiński Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

Średniowiecze:

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

prof. Ruta Čapaite, Litewska Akademia Nauk, Litwa

dr Anna Głusiuk, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

Epoka Nowożytna:

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

dr hab. Dariusz Milewski, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

Historia XIX i XX wieku:

dr Adam Buława, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

Archeologia:

prof. dr. hab. Stefan Kozłowski, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska,

Historia Sztuki:

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Wydział Nauk Historycznych UKSW, Polska ORCID

REDAKTOR JĘZYKOWY

dr Agnieszka Burakowska- j. angielski, Polska

dr Joanna Wójcik - j. polski, Polska

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP