Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska

Sekretarz

Członek Redakcji

 1. prof. Penelope Filacchione, Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche, Rzym, Włochy

Rada naukowa

 1. prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 2. prof. Penelope Filacchione, Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche, Rzym, Włochy
 3. prof. dr hab. Martin Gojda, niwersytet w Pilźnie,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 4. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 5. ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Polska
 6. ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 7. prof. dr hab. Ewa Łużyniecka, Politechnika Wrocławska, Polska
 8. ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 9. prof. dr hab. Jolanta Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 10. prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Polska
 11. ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 12. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 13. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 14. prof. Stefan Purici, (Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie, Rumunia)
 15. prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Polska
 16. ps. prof. Manlio Sodi, Università Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy
 17. prof. dr hab. Leonid Tymoszenko, Uniwersytet w Drohobuczu, Ukraina
 18. prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydzial Historyczny, Polska
 19. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 20. prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
 21. prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska