Rada naukowa

prof. Marco Conti, Italy

prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. Penelope Filacchione, Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche, Rzym, Italy

prof. dr hab. Martin Gojda, niwersytet w Pilźnie,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Ryszard Knapiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Poland

prof. dr hab. Rastislav Koziak, Slovakia

prof. dr hab Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Ewa Łużyniecka, Politechnika Wrocławska, Poland

prof. dr hab. Józef Mandziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Jolanta Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Poland

prof. dr hab. Józef Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny

prof. Stefan Purici, (Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie, Rumunia)

prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Poland

prof. Manlio Sodi, Università Pontificia Salesiana, Rzym, Italy

prof. dr hab. Leonid Tymoszenko, Uniwersytet w Drohobuczu, Ukraine

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydzial Historyczny, Poland

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP