Rada Naukowa

prof. Marco Conti, Italy

prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland SCOPUS ORCID Author ID

prof. Penelope Filacchione, Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche, Rzym, Italy 

prof. dr hab. Martin Gojda, niwersytet w Pilźnie,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland

prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland ORCID

prof. dr hab. Ryszard Knapiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Poland

prof. dr hab. Rastislav Koziak, Slovakia

prof. dr hab Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland ORCID

prof. dr hab. Ewa Łużyniecka, Politechnika Wrocławska, Poland

prof. dr hab. Jolanta Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland ORCID

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Poland ORCID

prof. dr hab. Józef Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Histor ycznych i Społecznych, Poland ORCID

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland ORCID

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Poland ORCID

prof. Stefan Purici, (Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie, Rumunia)

prof. Manlio Sodi, Università Pontificia Salesiana, Rzym, Italy 

prof. dr hab. Leonid Tymoszenko, Uniwersytet w Drohobuczu, Ukraine

prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Poland ORCID

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poland ORCID

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.