Studia Psychologica: Theoria et praxis publikuje oryginalne prace przeglądowe – teoretyczne i empiryczne. Celem Czasopisma jest prezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych w sposób zrozumiały zarówno dla psychologów naukowców, jak i psychologów praktyków. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych, a jedynie prace prezentujące dane zjawisko w szeroki, kompleksowy sposób. Możliwe są zatem artykuły teoretyczne-przeglądowe, jak również empiryczne, ale prezentujące serię wielu badań lub metaanlizy, które w całościowy sposób omawiają dane zagadnienie, ważne z powodów naukowych i praktycznych.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1642-2473
eISSN:
2449-5360
DOI:
10.21697/sp
  • CEJSH
  • CEEOL
  • BazHum
  • EBSCO
  • Psychologia
MNISW 20
Index Copernicus Value (ICV) 91,98

Aktualności

Zapraszamy!

2018-10-09

Zapraszamy do nadsyłania artykułów przeglądowych, teoretycznych oraz empirycznych, kompleksowo omawiających dane zagadnienie, ważne zarówno dla badań naukowych, jak i praktycznych aplikacji wiedzy naukowej.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP