Studia Psychologica: Theoria et praxis

Studia Psychologica: Theoria et praxis

OPIS CZASOPISMA

Studia Psychologica: Theoria et praxis publikuje oryginalne prace przeglądowe – teoretyczne i empiryczne. Celem Czasopisma jest prezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych w sposób zrozumiały zarówno dla psychologów naukowców, jak i psychologów praktyków. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych, a jedynie prace prezentujące dane zjawisko w szeroki, kompleksowy sposób. Możliwe są zatem artykuły teoretyczne-przeglądowe, jak również empiryczne, ale prezentujące serię wielu badań lub metaanlizy, które w całościowy sposób omawiają dane zagadnienie, ważne z powodów naukowych i praktycznych.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/sp
ISSN (Print): 1642-2473 ISSN (Online): 2449-5360

Aktualności

 

Zapraszamy!

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów przeglądowych, teoretycznych oraz empirycznych, kompleksowo omawiających dane zagadnienie, ważne zarówno dla badań naukowych, jak i praktycznych aplikacji wiedzy naukowej.

 
Opublikowane: 2018-10-09
 
Więcej ogłoszeń...